محصولات - شیرآلات صنعتی

شیر یکطرفه اسپانیا

شیر یکطرفه اسپانیا

نوع: اسپانیا

به فایل پی دی اف مراجعه کنید

َیر یکطرفه GESTRA

َیر یکطرفه GESTRA

نوع: GESTRA

به فایل پی دی اف مراجعه کنید

شیر های پروانه ای

شیر های پروانه ای

نوع: هلند

به فایل پی دی اف مراجعه کنید

شیر کشوئی اسپانیا

شیر کشوئی اسپانیا

نوع: اسپانیا

به فایل پی دی اف مراجعه کنید

شیر کشوئی آلمان

شیر کشوئی آلمان

نوع: آلمان

به فایل پی دی اف مراجعه کنید

شیر دروازه ای

شیر دروازه ای

نوع: اسپانیا

به فایل پی دی اف مراجعه کنید

شیر توپی اسپانیا

شیر توپی اسپانیا

نوع: اسپانیا

به فایل پی دی اف مراجعه کنید

شیر توپی بونتی

شیر توپی بونتی

نوع: ایتالیا

به فایل پی دی اف مراجعه کنید