محصولات - کنترل کننده‌های سطح‌

لول گیج مغناطیسی MLG-22

لول گیج مغناطیسی MLG-22

نوع: MLG-22

لول گیج مغناطیسی تیپ MLG-22 MOP: 10 bar MOT: 200 C Length: 20 - 150 cm Connection: NPT-M Body material: SS 304/ 316

لول گیج مغناطیسی MLG-33

لول گیج مغناطیسی MLG-33

نوع: MLG-33

لول گیج مغناطیسی تیپ MLG-33 MOP: 100 bar MOT: 300 C Length: 30 - 550 cm Connection: NPT-M / Flange Body material: SS 304 / 316 / PP

لول ترانسمیتر تیپ LT-33

لول ترانسمیتر تیپ LT-33

نوع: LT-33

لول ترانسمیتر تیپ LT-33 MOP: 25 bar MOT: 150 C Connection: 2" NPT-M / 2" Flange DN50 Length: 30 - 300 cm Float & rod material: SS 304 / 316 Output: 4...20mA - 2Wires

لول ترانسمیتر تیپ LT-44

لول ترانسمیتر تیپ LT-44

نوع: LT-44

لول ترانسمیتر تیپ LT-44 MOP: 25 bar MOT: 150 C Connection: 4" NPT-M / 4" Flange DN100 Length: 30 - 300 cm Float & rod material: SS 304 / 316 Output: 4...20mA - 2Wires

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-2

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-2

نوع: EC-2

MOP: 6 bar MOT: 100 C Connection: 1" NPT-M Body & rod material: ST 37 / MS 58 Ball: SS 304

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-4

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-4

نوع: EC-4

MOP: 10 bar MOT: 150 C Connection: Flange *Special Body material: SS 304

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-6

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-6

نوع: EC-6

MOP: 16 bar MOT: 150 C Connection: 2" NPT-M / 2" Flange DN50 Length: 30 - 200 cm Float & rod material: SS 304 / 316

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-8

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-8

نوع: EC-8

MOP: 16 bar MOT: 150 C Connection: 4" NPT-M / 4" Flange DN100 Length: 30-500 cm Float & rod material: SS 304 / 316

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-12

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-12

نوع: EC-12

در دیگ های بخار،مخازن کندانس،دی اریتورها،منابع تحت فشار و تانک های سوخت کاربرد دارد. نوع اتصال : فلنجی و دنده ای ماکزیمم فشار طراحی : 25bar ماکزیمم دمای طراحی : 300C ماکزیمم فشارکاری : 16bar ماکزیمم دمای کاری : 220C ظرفیت سوئیچ ها : 380VAC - 4A or 220VDC - 1.25A کنترل رنج : 15-30mm

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-14

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-14

نوع: EC-14

در بویلرها،مخازن آب،مخازن سوخت،نیروگاهها،تانکهای اسید،صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و دیگ های بخار کاربرد دارد. ماکزیمم فشارکاری : 25bar ماکزیمم دمای کاری : 250C وزن تقریبی : 1.6kg

کنترل کننده سطح مایعات تیپ ER-6

کنترل کننده سطح مایعات تیپ ER-6

نوع: ER-6

MOP: 4 bar MOT: 50 C Power supply: 24 VDC / AC Body material: PP

فلوسوئیچ تیپ EC 16-2

فلوسوئیچ تیپ EC 16-2

نوع: EC 16-2

MOP: 16 bar MOT: 150 C MOI: 15 A Connection: 1" NPT-M Body material: ST 37 / MS 58

فلوسوئیچ تیپ EC 16-1

فلوسوئیچ تیپ EC 16-1

نوع: EC 16-1

MOP: 16bar MOT: 100 C MOI: 15 A Connection: 1" NPT-M Body material: ST 37 / MS 58