نحوه ی عملکرد آی توپی پوزیشنر

نحوه ی عملکرد آی توپی پوزیشنر

نحوه ی عملکرد آی توپی پوزیشنر

آی توپی پوزیشنر Positioner I to P وسیله ای است که برای افزایش یا کاهش فشار بار هوا بر روی اکچوئیتور تحریک ( محرک ) شیر کنترلی ( کنترل ولو ) استفاده می شود تا اینکه ساقه ( استم شیر ) به یک "موقعیت" متعادل با SIGNAL خروجی از کنترل کننده ابزار متغیر فرآیند برسد. در زمانی از آی توپی پوزیشنر در كنترل شیرها استفاده می شود كه در آن كنترل دقیق و سریع بدون نیاز به خطا یا هیستریس لازم است. متناسب با تیپ شیر از یکی از مدل های آی توپی پوزیشنر خطی یا روتاری ( چرخشی ) استفاده می گردد . به طور مثال در شیرهای گلوب و نیدل از نوع آی توپی پوزیشنر خطی و در شیرهای باترفلای ولو ( شیر پروانی ای ) و شیر توپی ( بال ولو ) از آی توپی پوزیشنرهای روتاری استفاده می گردد. با توجه به اتصال اهرم آی توپی پوزیشنر به طور مستقیم به ساقه ی ولو ،( "اتصال بازخورد مکانیکی" ) بازخوردی از موقعیت شیر را به کنترل کننده ارائه می دهد. کنترل کننده فرایند همچون سیستم های PLC از دریافت گزارش موقعیت ولو که توسط اهرم آی توپی معین می گردد می تواند با ارسال سیگنال موقعیت شیر را تغییر دهد.

پتروسازه
داخلی

آی توپی چیست

با مطالعه این مقاله به معنای کلمه دیگر سوالی همچون آی توپی چیست نخواهید داشت ، تصویر زیر نمای داخلی یک آی توپی پوزیشنر  را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می کنید آی توپی پوزیشنر  I to P Positioner  بر روی اکچوئیتور نرمال باز بسته شده است که متناسب با اکچوئیتور شیر در حالت عادی بدون اعمای آی توپی پوزیشنر بسته  NC می باشد و نهایتا آی توپی پوزیشنر  (open action) می باشد . آی توپی پوزیشنر نصب شده دو منظوره می باشد ضمن اعمال فشار باد جهت باز و بسته کردن شیر ، توسط اهرم ( فلاور ) متصل به استم ( ساقه شیر ) موقعیت شیر را نیز تشخیص می دهد .

با ورود باد از زیر اکچوئتور نیرو خلاف نیرو فنر وارد شده و استم رو به بالا حرکت می کند که باعث باز شدن شیر می گردد و همزمان محور آی توپی پوزیشنر موقعیت و مقدار باز شدن شیر را می سنجد ، مقدار ورود باد و اعمال نیرو بستگی به مقدار سیگنال ورودی به آی توپی پوزیشنر می باشد و هر مقدار سیگنال ورودی به آی توپی نزدیکتر به ماکزیمم سیگنال تعریف شده باشد ، فشار باد بیشتر و متناسب نیروی وارده به اکچوئتور بیشتر است که در نتیجه مقدار باز شدن شیر بیشتر می شود.

به طور مثال اگر این شیر نرمال بسته ( NC ) نیاز به 3 بار فشار باد جهت کامل باز شدن داشته باشد و آی توپی پوزیشنر ما مدل 4 تا 20 میلی آمپر باشد ، با ارسال سیگنال  20 میلی آمپر 3 بار فشار باد به اکچوئیتور وارد می شود و شیر کاملا باز می شود و اگر فقط 12 میلی آمپر سیگنال به آی توپی پوزیشنر ارسال گردد ، آی توپی هم متناسب 12 میلی آمپر ( 50% ) فشار باد یعنی 1.5 بار باد به اکچوئتور وارد شده و با توجه به نیروی فنر روی استم ، شیر فقط 50 % باز می شود .

همچنین محور( فلاور )  آی توپی پوزیشنر که به استم متصل است وظیفه بررسی موقعیت شیر را دارد، و در صورت مغایرت مقدار درصد باز بودن شیر با سیگنال ورودی ، فشار باد روی اکچوئتور را کم و زیاد کرده که نهایتا شیر به مقدار درخواست شده تنظیم گردد.

آی توپی

 انتخاب آی توپی پوزیشنر

1- ممکن است شیر پنوماتیک ( ولو ) بسته به نیاز نرمال باز و یا نرمال بسته طراحی گردیده باشد که تغییری در مدل آی توپی پوزیشنر ایجاد نمی شود و صرفا در نصب خروجی های آی توپی به اکچوئیتور باید دقت نمود.

2- قبل از انتخاب آی توپی پوزیشنر باید از خطی یا روتاری بودن شیر مطمن شوید ، اکثر آی توپی پوزیشنر ها یا فقط خطی و یا فقط روتاری هستند و در مدلهای خاص و اندکی آی توپی هر دو حالت را پشتیبانی می کند.

3- سیگنا ورودی به آی توپی پوزیشنرها گوناگون و متناسب با طراحی آی توپی می باشد.معمولا سیگنالهای تعریف شده جهت آی توپی ها 4 تا 20 میلی آمپر و یا 0 تا 10 ولت و ... می باشد.

4- آی توپی پوزیشنرها بسته به مشخصات مندرج بر روی پلاکشان ، مقدار تراول های ( مدل های خطی ) و زوایه ی چرخش ( مدل های روتاری )  متفاوتی دارند ، به همین جهت قبل انتخاب آی توپی پوزیشنر باید با توجه به سایز و مدل ولو مقدار تراول و یا زاویه چرخش لازم را بدست آورد.

 

عملکرد آی توپی پوزیشنر

مراحل را در تصویر  فوق دنبال کنید ، جهت تفهیم مطلب از نامگذاری لاتین قطعات استفاده شده است و در شرح عملیات نیز عیناً لاتین قطعات درج شده است  .

1- متناسب با سیگنال ورودی قطعه  instrument signal capsule به سمت پایین و متناسب با آن balance beam به سمت پایین حرکت می کند.

2- حرکت balance beam به سمت پایین pilot valve spool  را نیز به سمت پایین حرکت می دهد.

3- با حرکت pilot valve spool به سمت پایین دریچه ی پورت 1 و 2 باز شده و هوا از این دو پورت خارج می شود.

4- این امرباعث می شود هوا به اکچوئیتور وارد دشده و پیستون اکچوئتور به سمت بالا و در نهایت استم ولو به سمت بالا حرکت کند ،و مقدار این حرکت متناسب با سیگنال ورودی و در نتیجه فشار باد ورودی می باشد .

5- آی توپی در این مرحله  balance beamبه حالت تعادل اولیه باز می گردند.

6- با به تعادل رسیدن  balance beamپورت ها نیز شروع به بسته شدن خواهند نمود ، سرعت جریان هوا به اکچوئتیور کاهش می یابد.

7- پس از رسیدن پیستون به موقعیت لازم ، مقدار تنش نیروی feedback spring با نیروی تولید شده در instrument signal capsuleبرابری می کند.

8-balance beam  و  instrument signal capsule تازمانی که در سیگنال ورودی تغییری ایجاد نشود در همان حالت باقی خواهند ماند و هیچ باد ومطعابقا نیرویی به اکچوئتور وارد نخواهد شد.

9-      باکاهش سگنال پیستون اکچوئیتور و متناسب با آن استم ولو رو به پایین حرکت می کند که در واقع مراحل شرح داده شده معکوس می گردد.

 

عملکرد پوزیشر

آی توپی پوزیشنر از یک آمپلی فایر قدرتمند با بهر بالا که ممکن است پنوماتیک ، الکترو پنوماتیک و غیره باشد که از برگشتی که می گیرد موقعیت دقیق و واقعی شیر را تشخیص می دهد.

فشار از قسمت ورودی input pressure بر روی بیلوز  bllews وارد می شود .فلاپر flapper از نازل دور می شود و با باز شدن دهانه ، فشار کاهش می یابد .

با کاهش فشاربر روی  دیافراگم ، دریچه شروع به بستن می کند ، در این لحظه بادامک در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند . این موجب وارد شدن فشار به پشت نازل شده و دوباره تعادل فلاپر به حالت اولیه بر می گردد.

آی توپی پوزیشنر

 

مزایای پوزیشنر در آی توپی

موقعیت دقیق

مقومت در مقابل نیروهای وارده بر پلاگ شیر

موقعیت یابی سریع

کاهش اصطکاک در آی توپی

جلوه های مسافت های بزرگ بین شیر و موقعیت یاب را از بین می برد

هیستریک ها را از بین می برد

 

درمواقع ذیل نیلز به استفاده از پوزیشنر می باشد

هنگامی که موقعیت دقیق شیر مورد نیاز است

جهت تسریع در زمان عملکرد با استفاده از فشار و جریان بیشتر

تقویت کننده در بسته شدن شیر در زمان فشارهای نامتعارف

خطی کردن یک محرک غیر خطی